Breadcrumbs

 
 

Welkom bij Stichting de Bosrand Wageningen.

 

Stichting de Bosrand Wageningen is maart 2017 opgericht.

De Stichting heeft als doel:

 1. Het bevorderen van sociaal en duurzaam verantwoorde landbouw en in het bijzonder een bijdrage hieraan leveren binnen Pluktuin de Bosrand te Wageningen, hierna ook te noemen: "de Pluktuin";

 2. Het creëren van een prettige werk- en verblijfsplaats en het organiseren van verbindende
 3. activiteiten voor de vrijjwilligers en bezoekers van de pluktuin;
 4. Het bevorderen van natuurbesef en natuurbeleving in het bijzonder binnen de Pluktuin;

 5. Mogelijkheden te creëren van kleinschalige landbouwzorg binnen de Pluktuin of binnen een - nog op te richten - groter samenwerkingsverband op het gebied van landbouwzorg in Wageningen.

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. In de activiteiten van de pluktuin te participeren. De uitwerking van deze participatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Pluktuin de Bosrand;
  2. Het verrichten van alle handelingen die in de ruimste zin van het woord met genoemde doelen verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door: 

  1. subsidie en donaties;

  2. schenkingen, erfstellingen en legaten;

  3. alle andere verkrijgingen en baten;

  4. de inkomsten uit het vermogen van de Stichting.

 

Projecten:

Stichting de Bosrand heeft sinds de oprichting diverse projecten uitgevoerd. Onder het tabblad projecten kun je onze geplande projecten en onze afgeronde projecten zien.

Zo hebben we ondermeer opbergbankjes voor het kinderspeelgoed getimmerd, 3 extra compostbakken gemaakt, een rietveldfilter - voor ecologische afvalwaterzuivering - aangelegd, het rustpunt opgeknapt en een overkapping getimmerd. Ook werken de vrijwilligers van de Stichting aan het onderhoud van de Pluktuin.

 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023 doen we weer mee met NLDoet 2023, de landelijke vrijwilligersdagen. We willen dan de 4 (eerste) compostbakken opknappen. Na meer dan 10 jaar gebruik zijn een aantal houten palen en planken toe aan vervanging.  Kom jij ons hierbij helpen?

 

We zouden graag tuintherapie in de pluktuin willen aanbieden. We hebben hiervoor een aantal gesprekken gehad met mensen die mogelijk tuintherapie zouden willen komen geven. Helaas liepen deze gesprekken steeds op niets uit, meestal als gevolg van gebrek aan binnenruimte.

 

Ook zouden we meer activiteiten in de Pluktuin willen organiseren, zoals bijvoorbeeld een muziekuitvoering. Ons budget hiervoor is - nog - beperkt. We kijken wat er binnen ons budget mogelijk is.

 

Bestuursleden gezocht:

De Stichting is opgericht met 3 bestuursleden, te weten Marina, Frits en Evelien. Helaas hebben 2 van de oprichters hun functie neergelegd, om gezondheidsreden en wegens een nieuwe baan. Marina is helaas aan haar ziekte overleden. Marina heeft veel werk voor zowel de Stichting als de Pluktuin gedaan. Ze had een grote plantenkennis en wist heel veel kleine zaailingetjes te herkennen en te redden van het onderschoffelen.

De stichting is dringend op zoek naar in ieder geval 1, maar liefst 2, nieuwe bestuurders. Draagt u de stichting een warm hart toe en zou u eventueel een bestuursfunctie willen vervullen neem dan contact op met Frits (op dit moment het enige bestuurslid van de stichting) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.